Industri
Telekommunikation
Tjänst

Naming

När det svenska telekom-monopolet bolagiserades behövde man byta ut namnet Televerket. Skriptors uppgift var att ge namnförslag inom de angivna ramarna.Namnet måste vara internationellt gångbart, även från ett juridiskt perspektiv,men fick inte antyda någon koppling till det statliga. Det skulle helst ha en vänlig, mänskling klang, hellre än någonting tekniskt.

Ett krav var att pröva namn som innehöll elementet ”tel”. Skriptor sökte först igenom varumärkesregister i ettstort antal länder för att titta på användningen av det här elementet, så att man skulle kunna undvika ”look-alikes”. Skriptor genererade därefter en listamed 500 namn och gjorde ett urval på 50 namn från den listan.

Det sista urvalet som Televerket gjorde innehöll fem namn: Telaris, Telesta, Telia, Svetel och Svetelia. Två av dessa var Skriptors förslag: Telesta och Telia. Namnförslagen genomgick juridiska undersökningar i hela världen och på samma gång undersöktes uttal, associationer, textprov etc i flera länder och på flera språk. Telia visade sig ha flera fördelar både ur språkligt och juridiskt perspektiv.

Telia återfinns i Gustav Vasas bibel från 1541 med betydelsen ”att berätta; att förtälja”, vilket ger en extrapoäng till namnet.

More Work

Asker

Apetina

Telia