Språklig granskning

Oönskade betydelser, associationer eller konnotationer kan förstöra ett varumärkes potential. Vårt nätverk av professionella inhemska språkgranskare är tränade av teamet för att granska dina favoritnamn. Du kan välja mellan två tjänster beroende på dina utmaningar:

Linguistic Evaluation – en något djupare granskning och analys av en till fyra kandidater.

Linguistic Review –  en snabb och effektiv ”disaster check” vid längre namnlistor.

Search for something