Juridisk sökning

En juridisk sökning identifierar risker och problem som kan uppstå vid varumärkesregistreringar. Kostliga påföljder kan uppstå om ditt namn gör intrång på redan existerande varumärken. Genom en grundlig kontroll säkerställs ditt namn och det blir lättare att få ett varumärkesskydd i relevanta marknader och varumärkesklasser. Dessutom skyddas det ekonomiska värdet. Vi erbjuder preliminära kontroller i namngivningsprojekt för att skapa rätt förutsättningar framåt.

Dina egna resurser inom området tas i anspråk i den utsträckning som önskas. Vid behov kan vi koppla in vårt systerbolag Groth & Co som är specialister inom immaterialrätt.

Search for something