Industri
IT/Banking
Tjänst

Naming

Klarna är Nordens ledande leverantör av säkra online-betalningar. Mer än 30 miljoner människor har använt dessa tjänster genom mer än 6 000 e-handlar.

Namnprocessen var livlig. Intressant nog var Klarna inte en av favoriterna i början av processen. Det finns en tendens att vilja välja engelsk-klingande namn i den här branschen. Men efter flera diskussioner började namngruppen att luta åt ett svenskt ord istället. Kravet på ett ledigt domännamn var ett starkt argument för Klarna och den trevliga betydelsen ”att bli klar; lysa upp” hade också en stor betydelse för det slutgiltiga valet.

More Work

Asker

Apetina

Telia