Industri
Food
Tjänst

Naming

Arla Foods är det största mejeriföretaget i Sverige. Det finns mer än 400 varumärken i Arla-koncernen. Idag är Kelda ett av de mest kända varumärken i Sverige – i alla kategorier!

Så långt tillbaka som 1986 skapade Skriptor namnet Kelda för en linje med hälsosamma produkter som Arla planerade att lansera. ”Kelda” är fornnordiska, vikingarnas språk, och betyder ”källa”, vilket också är betydelsen i modern isländska idag. Namnet skapades ien process för hälsosam filmjölk som bifilus och acidofilus, men Arla bestämde sig för att satsa på en mer generisk produktlinje för de här produkterna. Sen föreslogs Kelda för ett mineralvatten, men till sist blev det huvudförslag fören grädde med lång hållbarhet. Efter flera olika konsumenttester var det två namnförslag kvar – Kelda och Bella. Djupare undersökningar visade att Kelda var det bästa valet. En intressant detalj i den här processen var sättet som marknadsundersökningarna gjordes på. Arla Foods närmade sig testgrupper med frågor som ”Känns det här ordet varmt eller kallt?”, ”Tänker på fräscht eller klassiskt när du ser det här namnet?” i stället för det vanliga ”Vad tycker du om namnet?”.

Keldas framgång kan naturligtvis ha många orsaker, men en av dem är det mycket distinkta och starka namnet. Det måste betonas att namnets karaktär är lämpligt för en brand extension som den vi har sett för det här varumärket.

More Work

Asker

Apetina

Telia