Industri
Pharma
Tjänst

Naming

Vi arbetade tillsammans med ContextVision, en världsledande leverantör avmjukvara för bildförbättring av medicinska bilder och specialister inom AI(artificiell intelligens) för att utveckla deras nya system. Vårt jobb var attta fram ett nytt varumärkesnamn till deras nya portfölj av digitala beslutstödtill patologer som möjliggör en snabbare diagnosticering av bl.a.prostatacancer. Genom att effektivisera patologernas dagliga arbete kankompetensen användas på bästa möjliga vis.

INIFY™ blev resultatet av enbrief som ville åt både helheten och detaljerna. Namnet är snabbt och enkeltatt använda, precis som tekniken. Med hjälp av vårt systerbolag, Groth &Co, kunde ContextVision få en solid förundersökning av ett namn som speglar ny,smidig teknologi som ökar precisionen och tilliten för framtidens patologi.

More Work

Asker

Apetina

Telia