Industri
Fastigheter
Tjänst

Naming

Bonava är en av de ledande bostadsutvecklarna i norra Europa. Bonava harsitt ursprung i NCC (bygg- och fastighetsbolag) och har skapat hem ochbostadsområden sedan 1930-talet. Idag har bolaget 1400 anställda med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Ryssland, Estland och Lettland.När vi på Skriptor arbetade i namnprocessen talade ingångsvärdena sitt tydliga språk: “Better homes and lives – we create homes and areas that bring a senseof belonging”.

Efter några vändor med olikatyper av namn hade man två favoriter kvar från en kategori vi kallade “glädje,varmt och trivsamt” där det ena var Bonava som består av elementen ”Bo”(hemmet)+ ”Nav” (den levande platsen). Vi arbetade i ett kreativt team där hänsyn togstill allt ifrån den juridiska tillgängligheten till den språkliga/kulturellaaspekten. Den juridiska merparten av uppdraget sköttes av vårt systerföretag immaterialrättsbyrån Groth & Co där uppgiften bestod i att skydda det nya varumärket samt att registrera aktuella domäner.

More Work

Asker

Apetina

Telia