Tjänster

Vi hjälper dig att nå dina mål med insikt och kreativitet för att skapa starka och långlivade varumärken.

Namnstrategi

Vår insikt inom branscher och företag gör att vi kan skapa praktiska strategier och effektiva varumärkesportföljer.

Genom att diskutera olika typer av scenarion som är viktiga för ditt varumärke kan vi tillsammans skapa en holistisk lösning som passar dina behov. Resultatet blir bättre hantering av företagets strategier, mål, portfölj samt starkare kommunikation, både internt och externt.

Namnskapande

Namnskapande är ett hantverk som kräver kunskap och skicklighet i kombination med kreativitet.

Vår interaktiva process är inspirerande från början till slut. Här kan antingen nya idéer utforskas eller tidigare spår utvecklas för att hitta rätt balans i det nya namnet. Våra kreatörer har mångårig expertis inom alla tänkbara marknader och industrier och följer projektet från start till mål.

Namnet ska trots allt inte säga vad du gör, utan vem du är.

Pharma Naming

På Skriptor Zigila är vi kända för vår förståelse av läkemedelsindustrins alla delar. Från juridiken till regulatoriska testar, till att arbeta med olika målgrupper och till Safety Clearance. Med över 40 års erfarenhet av arbete för branschens största aktörer, integreras alla bitar i en effektiv process. Våra kreatörer ser till att potentiella hinder på vägen tas hand om på ett korrekt sätt för att kunna hitta namnkandidater som passar dina utmaningar.

Språklig granskning

Oönskade betydelser, associationer eller konnotationer kan förstöra ett varumärkes potential. Vårt nätverk av professionella inhemska språkgranskare är tränade av teamet för att granska dina favoritnamn. Du kan välja mellan två tjänster beroende på dina utmaningar:

Linguistic Evaluation – en något djupare granskning och analys av en till fyra kandidater.

Linguistic Review –  en snabb och effektiv ”disaster check” vid längre namnlistor.

Juridisk sökning

En legal kontroll identifierar risker och problem som kan uppstå vid varumärkesregistreringar. Kostliga påföljder kan uppstå om ditt namn gör intrång på redan existerande varumärken. Genom en grundlig kontroll säkerställs ditt namn och det blir lättare att få ett varumärkesskydd i relevanta marknader och varumärkesklasser. Dessutom skyddas det ekonomiska värdet. Därför erbjuder vi preliminära kontroller i namngivningsprojekt för att skapa rätt förutsättningar framåt.

Dina egna resurser inom området tas i anspråk i den utsträckning som önskas. Vid behov kan vi koppla in vårt systerbolag Groth & Co som är specialister inom immaterialrätt.

Namn-implementation

Nya namn eller portföljer behöver hjälp för att komma igång. Vi ser till att det finns tydliga riktlinjer som är enkla att följa för optimala resultat. I större, internationella portföljer erbjuder vi även förberedelse och fortsatt strategiskt och kreativt stöd framåt.

Vi samarbetar med olika typer av byråer som kan inkluderas i arbetet beroende på behovet av tjänster.

Search for something