June 20, 2023

Vad är en namnbyrå?

Vi har alla hört talas om varumärkesbyråer, reklambyråer, kommunikationsbyråer, digitala marknadsföringsbyråer, osv. Det finns byråer för nästan allt. Men hur är det med namnbyrå? Namnbyråer är mindre kända, men de har fått ett uppsving på senare tid, och vi tror att det beror på de ökade svårigheterna att hitta tillgängliga och registrerbara varumärkesnamn.

Så vad är egentligen en namnbyrå? En namnbyrå (även känt som namngivningsbyrå eller namngivningskonsulter) är specialiserad på att skapa varumärkesnamn för företag, produkter eller läkemedel. Teamet består av professionella namngivningskonsulter som antingen har en lingvistisk bakgrund eller ett stort språkintresse. Dessa konsulter är inte bara mycket kreativa, de besitter en djup förståelse för marknader och trender. Syftet med att anlita en namnbyrå är att skapa kommunikativa varumärken och juridiskt starka varumärken som är redo att laddas med kundens värdeord, berättelser och vända sig till relevanta målgrupper. Dessa byråer tar hand om beslutsprocessen, lyssnar på åsikterna inom organisationen och ser till att skapa förankring för det nya namnet. Genom en guidad namngivningsprocess ser byrån till att det slutliga namnet som väljs är baserat på goda grunder. Det finns flera metoder och kategoriseringar för namngivning, och på Skriptor Zigila använder vi vanligtvis två metoder som fungerar bäst för oss, då de är logiska och lätta att förstå.

Skriptor Zigila Naming Groups
Skriptor Zigila Naming

Varje kategori har sina för- och nackdelar som är viktiga att beakta och diskutera. En tumregel är att företagsnamn bör vara abstrakta, eftersom din identitet är unik. Tjänster och produkter bör aldrig konkurrera med huvudvarumärket och passar därför bättre som associativa, beskrivande och/eller positionerande namn. Viktigt att ha med sig är att ett 'catchy' företagsnamn är en process med många iterationer snarare än ett "Eureka!"-ögonblick som allt för ofta skildras i filmer.

I samarbete med en IP-byrå och eventuellt en brandingbyrå kan varumärkesnamnet slutligen erhålla juridiskt skydd och visuell identitet innan det kan marknadsföras.

En namnprocess kan se olika ut beroende på vad kunden är ute efter. I de flesta fall är ett fullskaligt namnprojekt den optimala vägen då det låter kreativitet och input att flöda fritt. Samtliga uppdrag börjar med en briefing, för att lära känna varandra och förstå vad som ska namnges. Detta blir grunden för det kreativa arbetet där många vägar utforskas tillsammans med kunden för att hitta relevanta teman och ordelement. Workshops är en central del för framgångsrik namnutveckling, då det är viktigt att ge relevant kontext bakom namnförslagen, låta teamet öppet diskutera dem och ge feedback. Den mest förbisedda delen är granskningen av de utvalda namnen - och en professionell och kompetent namnbyrå ser till att både preliminära juridiska granskningar och språkliga granskningar görs på relevanta marknader för att säkerställa att namnen har större chans att överleva. I det sista steget bör en varumärkesjurist kontaktas för vidare förundersökningar.

En namnbyrå är den perfekta partnern om du vill att ett erfaret team ska vägleda dig genom vanliga fallgropar, som bland annat skapandet v generiska namn eller namn som saknar särskiljningsförmåga, och hitta kreativa namnlösningar som faktiskt fungerar. De förstår ofta den tekniska sidan, t.ex. språkliga och juridiska frågor, och kan hjälpa dig tidigt i projektet. De är bron mellan juridik och kreativitet, en balanserad mellanhand som gör att du kan tänja på din fantasi inom juridikens gränser. I många fall har namnbyråer nätverk av partners som kan hjälpa till med logotyper och varumärkesprofiler och hjälper gärna till om det behövs.

På vår byrå har vi hjälpt företag av alla storlekar på alla marknader i flertalet år. Våra tjänster omfattar namnstrategi, namngivning, namngivning av läkemedel, språklig granskning, juridisk granskning och implementering av namn. Du kan läsa mer om vår tidigare erfarenhet här och kontakta oss om du har några frågor eller har ett intresse av namngivning.

Continue reading

Abion - Empowering Brands
December 5, 2023
  
Norion Bank
September 28, 2023