June 16, 2022

Podler - första bärbara blododlingsenheten

Bärbar blododlingsenhet från Q-linea

När en patient visar symtom i linje med sepsis, bör man omedelbart ta prover för blododling och påbörja empirisk antibiotikabehandling. För att påvisa om det finns bakterier i blodet behöver blodprovet inkuberas i odlingsskåp, vilket möjliggör mikrobiell tillväxt tills patogenhalten når en nivå som är möjlig att upptäcka. Inkubationssteget tar flera timmar, beroende på patogen. Oftast finns dessa odlingsskåp på mikrobiologiska laboratorier belägna i regionsjukhusen och vanligtvis på långt avstånd från de mindre sjukhusen i regionen. Blododlingsflaskor från de mindre sjukhusen måste då transporteras, ofta flera timmar för att kunna påbörja en inkubering. I nuvarande lösningar utnyttjas inte transporttiden eftersom bakterierna växer mycket långsamt, om alls, under transporten.

Flera studier indikerar att transporttiden för blodkulturer har störst inverkan på den totala tiden som krävs för blododlingsdiagnostik och efterföljande upptrappning eller nedtrappning av antibiotikabehandling. Q-linea’s lösning Podler utnyttjar transporttiden för inkubation och detektion av bakterier genom att omedelbart efter blodprovstagning påbörja inkubationen och detektion av tillväxt av bakterier oavsett var i logistikflödet provet befinner sig (på avdelningen, i logistikcenter, itransportbilen etc.). Således minskar den totala tiden till resultat så att rätt behandling kan förskrivas tidigare, vilket i slutändan räddar liv förmånga patienter som lider av sepsis.

När vi briefades för att hitta rätt namn för produkten formulerades önskemål där man gärna såg att enheten skulle kännas ’nästan som en person, en kompis, en vän på vägen’. Det fanns några namn kvarefter nedtrattning och urval som utstrålade detta - till slut föll valet på namnförslaget PODLER som kan associeras både med ’en vän - en Podler’ och samtidigt har det en viss teknisk atmosfär.

Besök Q-linea för mer information.

Continue reading

Abion - Empowering Brands
December 5, 2023
  
Norion Bank
September 28, 2023