September 28, 2023

Norion Bank

Norion Bank Group är en affärsnära nordisk finansieringsbank. Genom koncernens varumärken Norion Bank, Walley och Collector erbjuds kundanpassade finansieringstjänster. Norion Bank Group (tidigare Collector Bank) grundades 1999 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Oslo och Helsingfors.


I namnprocessen utgick vi ifrån Norion Bank Groups värdeord affärsmässighet, engagemang och omtanke. Där fanns även fokus på hög servicenivå och tillgänglighet. Vad gäller geografisk hemvist såg bolaget gärna att ’Norden’ fanns med på något sätt samtidigt som namnet skulle vara lätt att uttala och lättillgängligt på engelska. Då det är ganska trångt i varumärkesregistren med namn som börjar på Nor- fick vi söka brett och djupt. Efter några vändor valde vi Norion som kunde spegla och bära önskemålen utan att ligga för nära andra aktörer.


Norion är baserat på ordelement som ’nordisk (Nordic)’ och ’orion’.  


Det var ett roligt och kreativt projekt. Besök deras hemsida här.

Continue reading

Skriptor möter Klarna
June 5, 2024
  
Välkommen Ellen!
June 5, 2024
  
Abion - Empowering Brands
December 5, 2023