September 5, 2022

Arelion - Tidigare Telia Carrier

Vardagen tas många gånger för givet. Vi slår bara på våra apparater och ansluter direkt till världen. Nyheter, musik och sociala medier –vi är ett tryck ifrån nästa upplevelse. Aldrig någonsin har världen varit så uppkopplad, men vad är det som gör detta möjligt?  

ARELION är världsledande inom global uppkoppling. I tre decennier har de byggt Internets ryggrad och omdefinierat anslutningar. Tidigare känt som Telia Carrier, har företaget nu påbörjat sitt kapitel som självständigt, med ett alldeles eget varumärke. Som en del av detta spännande projekt arbetade vi för att hitta ett passande namn som matchade namngruppens önskemål. Teman och element med bland annat engelsk, nordisk, latinsk och grekisk koppling utforskades för att hitta namnförslag i linje med företagets värden, ambitioner och starka historia på marknaden.

Vad är det som är så speciellt med namnet Arelion, kan man då fråga sig? Namnets rötter hittar vi i det engelska adjektivet ’reliable’ – att vara trovärdig – och dess konnotationer och denotationer skapar en härlig balans. Vidarehittar vi även associationer till Aldebaran, Orion samt Sirius – tre starka och vackra stjärnor – som naturligt får en att tänka på ljus, ett viktigt element i Arelions identitet och en värld utan gränser. Ordet ’lion’ finns även med som symbol för varumärkets styrka.

Besök Arelion här.